Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-04-24 08:45

Finansiell översikt kvartal 1 2017 Totala intäkter uppgick till 9 246 (1 921) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 544 (-374) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 434 (-436) TSEK Periodens resultat uppgick till 459 (-423) TSEK Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,06) VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna landade på 4,2 MSEK, vilket är ett rekord för oss på månadsbasis. Men även

Read report here