Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-05-29 10:30

2017-05-29 – Stockholm I april 2017 landade intäkterna på 4 MSEK msek (0,9 msek april 2016).   Efterfrågan om reklam genom influencers fortsätter att öka och våra plattformar tar allt mer marknadsandelar på marknaden. Vi har börjat generera allt mer intäkter via Youtube där vi fortsätter att lägga stor del av vår fokus och vi förväntas öka intäkterna ytterligare via rörliga kanaler som Youtube under året. Månadsrapporten är aningen sen på grund utav sena rapporter från tredjepartsleverantörer. Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att

Read report here