Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-06-26 12:51

Stockholm 2017-06-26 I maj 2017 landade intäkterna på 4,2 msek (1,2 msek maj 2016). Maj har varit vår mest intensiva månad hittills sett till intäkter. Vi har haft många nya och återkommande kunder. Juni och juli förväntas leverera mindre intäkter med anledning av att våra kunder är på ledighet. // Robin Stenman VD, Tourn International AB(publ) Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017.

Read report here