Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-07-24 08:10

Finansiell översikt h1 2017 Totala intäkter uppgick till 20 851 (5 234) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 237 (-720) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 17 (-911) TSEK Periodens resultat uppgick till 112 (-924) TSEK Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,14) Finansiell översikt kvartal 2 2017 Totala intäkter uppgick till 11 606 (3 313) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -308  (-345) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -418 (-475) TSEK Periodens resultat uppgick till -347 (-501) TSEK Resultat per aktie uppgick till

Read report here