Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-08-21 10:15

HUBSO AB (tidigare Coopy), vårt joint venture-bolag som delägs tillsammans med New Equity Venture har nu inlett försäljning. Under Bolagets två först månader fokuserade Bolaget på utveckling och att ingå avtal med influencers, för att under juli månad inleda försäljning. Försäljningen under juli var över förväntan och uppgick till ca 170 000 SEK. Vi ser detta som ett “proof of concept” och att HUBSO är rätt i tiden då allt fler väljer att handla online genom influencers. Vi beräknar att försäljningen under kommande kvartal kommer stiga och bidra positivt till Tourns utveckling. HUBSO:s

Read report here