Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-08-24 09:11

I juli 2017 landade intäkterna på 2,1 msek (0,1 msek juli 2016). Historiskt sett är juli tillsammans med januari de sämsta månaderna för oss. Under 2017 har vi kunnat prestera bra både i juli och januari månad, i jämförelse med föregående år samma period. Anledningen till ökade intäkter under dessa perioder är att våra intäkter blir allt mer automatiserade och utspridda i olika plattformar och segment. Vi påverkas därför inte lika mycket av mediebranschens rytm. Detta är något vi är nöjda med då det visar på att vår modell fungerar och utvecklas i rätt riktning. // Robin Stenman VD,

Read report here