Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-10-23 10:33

Finansiell översikt Finansiell översikt jan-sep 2017 Totala intäkter uppgick till 32 877 (7 402) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 315 (-2 293) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -14 (-2 594) TSEK Periodens resultat uppgick till 115 (-2 583) TSEK Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,39) Finansiell översikt kvartal tre 2017 Totala intäkter uppgick till 12 026 (2 168) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 78 (-1 573) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -31 (-1 683) TSEK Periodens resultat uppgick till 3 (-1 659)

Read report here