Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-12-28 12:43

I november 2017 landade intäkterna på 5 msek (2,6 msek november 2016). November har varit en bra månad, både i november och in i december har det också bokats kampanjer för 2018 fram till sommaren. Vi har under de två första månaderna i kvartal fyra omsatt nästan lika mycket som hela kvartal 3. Månadsrapporten kom senare än planerat, detta på grund av försening av rapport från tredjepart. Månadsrapporten kommer inte kunna ha ett fast datum och kommer att komma mellan 2 till 4 veckor efter månadens avslut.  // Robin Stenman VD, Tourn International AB(publ) Denna information är

Read report here