Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-02-16 13:41

Finansiell översikt helår 2017 Totala intäkter uppgick till 49 475 (15 535) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -163 (-3 740) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -611 (-4 158) TSEK Periodens resultat uppgick till -483 (-4 130) TSEK* Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,57) Finansiell översikt kvartal fyra 2017 Totala intäkter uppgick till 16 837 (8 134) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -479 (-1 447) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -596 (-1 564) TSEK Periodens resultat uppgick till -598 (-1 548) TSEK*

Read report here