Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-03-01 14:28

I januari 2018 landade intäkterna på 3 msek (2 msek januari 2017). Vi har inlett året starkt och har redan en orderingång för 2018 som motsvarar omkring 45% av förra årets (helår 2017) totala omsättning. Detta visar på att influencer marketing fortsätter att växa, att vi är helt rätt i tiden och vi fortsätter ta marknadsandelar. Våra ordrar är från befintliga och nya kunder. 87% av alla våra kunder har bokat fler än en kampanj och volymerna ökat. Med vår nuvarande orderingång efter endast två månader ser vi mycket positivt på 2018. // Robin Stenman VD, Tourn International AB(

Read report here