Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-03-27 12:23

I februari 2018 landade intäkterna på 4,5 msek (2.9 msek februari 2017). Vi ser att intäkterna fortsätter att växa, både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Idag har vi bokade ordrar på över 50% av föregående års totala omsättning. Ordrar som faktureras under 2018. Från och med aprils månadsrapport kommer vi kunna kommunicera våra månadsrapporter på ett bestämt datum varje månad och tidigare efter avslutad månad. För att aktieägare enklare ska kunna följa bolagets utveckling. Mars månadsrapport kommer att kommuniceras tillsammans med kvartalsrapport ett. Med vår nuvarande orderingång

Read report here