Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-04-17 11:41

Bolaget kommer att tidigarelägga offentliggörande av kvartalsrapport ett. Rapporten kommer att offentliggöras idag under eftermiddagen. // Robin Stenman VD, Tourn International AB(publ)

Read report here