Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-04-17 12:32

Finansiell översikt jan-mars 2018 Totala intäkter uppgick till 12 533 (9 245) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 274 (544) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 149 (434) TSEK Periodens resultat uppgick till 128 (459) TSEK Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,06) Bolaget har per 2018-03-31 7 548 500 aktier. Insynspersoner per 2018-03-31 Olle Söderberg, ordförande Robin Stenman, VD & ledamot Marianne Östlund, ledamot Björn Mannerqvist, ledamot Michael Jacobson, ledamot Kommande rapporter H1 17/8 Q3 9/11 VD KOMMENTAR Året inleder starkt

Read report here