Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-05-30 14:05

Idag 2018-05-30 höll Tourn International AB(publ) årsstämma. · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fem ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Björn Mannerqvist, Olle Söderberg och Mike Jacobson. Nyval av Gustaf Kellner.  Olle Söderberg fortsätter som ordförande. · Stämman beslutade om omval revisorsfirma i Grant Thornton

Read report here