Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-06-27 09:58

I maj 2018 landade intäkterna på 4,5 msek (4,2 msek maj 2017). Vi fortsätter att växa i snabbt takt, även om omsättningen inte visar någon större tillväxt så ökar orderingången i förväntad takt och är per sista maj uppe i 35 MSEK för året 2018. Nagato (vår Youtube-plattform) fortsätter att växa och banar vägen på den internationella marknaden för Tourn. I mars hade vi 9 miljoner månatliga visningar, i april 24 miljoner och nu i maj är vi uppe i 40 miljoner månatliga visningar. Som tidigare kommunicerat är vårt första delmål att nå över 100 miljoner månatliga visningar i september 2018.

Read report here