Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-08-17 10:36

Finansiell översikt januari-juni 2018 Totala intäkter uppgick till 25,1 (20,8) MSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 1 067 (236) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 323 (16) TSEK Periodens resultat uppgick till -1 360 (112) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,18 (0,02) Finansiell översikt april-juni 2018 Totala intäkter uppgick till 12,6 (11,6) MSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 1 341 (-308) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 473 (-417) TSEK Periodens resultat uppgick till -1 489  (-347) TSEK Resultat per

Read report here