Investor Relations

Corporate Governance
Board & Auditors

Olof Söderberg
Board member

Olof Söderberg, född 1949, är styrelseledamot i Tourn sedan december 2014. Olof har suttit på flera prestigefyllda positioner inom näringslivet, innan förvärvningen till Bolaget var han VD I Hall & Cederquist/Young & Rubicam AB och innan dess marknadschef på SEB och Volvo Personbilar. Han har också jobbat som affärscoach och har ett brett nätverk och stora erfarenheter från mediebranschen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i ROA Stockholm AB. Styrelseledamot i Söderberg Communication AB samt STIFTELSEN OLYMPIABÅTEN. Styrelsesuppleant i Söderberg Agentur Jenny & Marie AB.

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseordförande i Sense Talents AB. Styrelseledamot i EO Grafiska AB, Robert Friman International AB (publ) samt Reaktion i Sverige AB.

Ledamot sedan: 2014
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Tourn: 188 486

Robin Stenman
Board member

Robin Stenman, född 1988, är verkställande direktör och styrelseledamot i Tourn sedan september 2010. Robin har lång erfarenhet inom programmering och har även studerat juridikstudier på Stockholms Universitet. Robin grundade Bolaget 2010 och har sedan dess varit aktiv i Bolaget som VD.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Game Chest group AB (Publ), HUBSO AB samt GOMI Capital AB (publ). Styrelseledamot och vd i Northern Care AB. Styrelseledamot i Stenman & Carlén AB samt Lucky Platformz AB.

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseorförande i Precisionsmetall Group AB. Styrelseledamot och vd i Aktiebolaget B21 Invest samt ORGO TECH AB (publ). Styrelseledamot i Sista versen 399722 AB samt Robert Friman International AB. Styrelsesuppleant i Farsta Konsulter och Investeringar i Stockholm AB.

Ledamot sedan: 2010
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i Tourn: 1 695 986

Michael Jacobson
Board member

Michael Jacobson, född 1974, är styrelseledamot i Tourn sedan april 2017. Mike har en bakgrund som marknadsanalytiker och har en MBA från University of Technology i Sydney och en examen inom Internationell Management från Reims Management School i Frankrike. Mellan åren 2004 – 2005 jobbade Mike som marknadschef för PartyGaming där han bl.a. var ansvarig för Bolagets marknadsföring. År 2006 arbetade Mike som affärskonsult på PokerStars där han var ansvarig för design och utveckling av poker client interface, konverteringsoptimering och affärsutveckling. Michael är en av grundarna och VD till Ayima som bildades 2007 och som sedan 2018 är listat vid Nasdaq First North.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd i Ayima Group AB. Styrelseledamot i Supper Street Ltd, Ayima Ltd, Game Chest Group AB (publ) samt Tootsa MacGinty.

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Inga.

Ledamot sedan: 2017
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Tourn: inga.

Gustaf Kellner
Chairman

Gustaf Kellner, född 1975, är styrelseledamot i Tourn och har efter 6 år som VD för Blogg.se en av Nordens största bloggplattformar, varit med och skapat och noga iakttagit hur influencers vuxit till en mycket betydande roll inom digital marknadsföring. Innan tiden på Blogg.se har Gustaf skapat erfarenhet från prestigefyllda positioner i bolag som allihoopa, Joost och Skype. Gustaf har en civilingenjörs examen från KTH, civilekonom från Stockholms Universitet och är reservofficer i flottan.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Guldbrev AB. Styrelseledamot i Moank AB, GAPCH AB, Yfynoy AB, GAPYEL AB, Guldbrev Holding AB samt Gapyel Au AB.

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseledamot i Slutplattan DORPI 97845 AB. Vd i Allihoopa AB, G KELLNER LIMITED UK Filial samt Blogg Esse AB.

Ledamot sedan: 2018
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Tourn: 4 000

Andreas Nyberg
Chief Auditor

Ernst & Young AB som revisorsbolag med Andreas Nyberg som huvudrevisor.